1. RAMA BEACH HOTEL (Kuta – Bali)
• Water Treatment Plant cap 180m2/hari ( Apr 2013 )

2. BALI ADVENTURE (Kadewatan Bali)
• Water Treatment Plant cap 8m3/jam ( Mar 2013)

3. KEMENTRIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
• SWRO System Cap 2000liter/hari (Miangas – Sulawesi) ( Nov 2011 )
• SWRO System Cap 2000liter/hari (Rote – NTT) ( Nov 2011 )